FSv ČVUT - Geodézie
určení bodu a
poslední aktualizace: 18. března 2012